Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн хэлэлцүүлэг боллоо
2022.05.03

Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн хэлэлцүүлэг боллоо

Өнөөдөр /2022.05.03/ Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр Хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн хэлэлцүүлэг боллоо.

УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайханы санаачилсан Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43.3 зүйл заалтыг хэрэгжүүлэх, хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар байгууллага аж ахуйн нэгжид зөвлөмж өгөх, бүх салбар улс даяараа хүүхэд хамгааллын бодлогоо боловсруулж сайжруулж анхаарч буй энэ цагт ХНХЯ манлайлах гол үүрэгтэй юм.  

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн гишүүн бүр хариуцсан салбарынхаа нэн тэргүүний бодлого нь “Хүүхэд хамгаалал, тэдний аюулгүй байдлыг хангах” хэмээн тодорхойлж байна.