2022.06.17

Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангахад ямар асуудлыг тэргүүн эгнээнд тавих вэ?

Монгол улс нийт хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ 50 орчим хувийг гаднаас импортоор авч байгаа. Үүндээ 1 тэрбум орчим доллар зарцуулж байгаа. 5 жилийн хугацаанд 2022-2026 онд энэ тогтоол амжилттай хэрэгжих юм бол хүнснийхээ гол 19 нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг дотооддоо хангах бололцоо бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ийм болгохын тулд тогтоол маань хэрэгждэг байгаасай. Гарч байгаа УИХ-аас баталж байгаа Монголын төрийн бодлогын бичиг баримтууд хоорондоо уялдаа, холбоотой байх ёстой.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Б.Одончимэг odnoo@vip76.mn