Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 2 дугаар сургууль Сайншанд Бүрэн дунд
2 Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль Улаанбаатар Баклавар
3 Орхон их сургууль Улаанбаатар Баклавар
4 Удирдлагын академи Улаанбаатар Баклавар
5 Удирдлагын академи Улаанбаатар Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 "Эм импекс" ХХК Нягтлан бодогч
2 Дорноговь аймгийн Санхүү, хяналт шалгалтын газар Хэлтсийн дарга
3 Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын Эдийн засаг,үйлдвэрлэлийн хэлтэс Хэлтсийн дарга
4 Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын Стратеги төлөвлөлт, бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс Хэлтсийн дарга
5 Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын Тамгын газар Дарга
6 Дорноговь аймгийн ЗДТГ-ын Мэргэжлийн хяналтын газар Дарга
7 Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газар Хэлтсийн дарга
8 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын санхүүгийн хяналтын хэлтэс Хэлтсийн дарга
9 "Сайхан Улаан Оргил" ХХК" Үүсгэн байгуулагч
10 Дорноговь аймгийн МАН Дарга
11 Дорноговь аймгийн ЗДТГ Засаг дарга
12 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн