Хувийн болон орон нутгийн эмнэлгүүдэд тулгамдсан асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газарт асуулга тавилаа
2022.06.09

Хувийн болон орон нутгийн эмнэлгүүдэд тулгамдсан асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газарт асуулга тавилаа

Хувийн болон орон нутгийн эмнэлгүүдэд тулгамдсан асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газарт УИХ-ын гишүүн Ё.Баатарбилэг, Ж.Мөнхбат, Г.Тэмүүлэн, Ж.Чинбүрэн нар асуулга тавилаа.

Монгол Улсын хэмжээнд нийт 4.459 эрүүл мэндийн байгууллага байгаагаас 1.491 нь хувийн хэвшлийн эмнэлэгт 18.7 мянган ажиллагсад ажиллаж байна.

Тэр дундаа Архангай аймагт 2021 оны байдлаар 13.115 хүний 34.5 хувь, амбулаториор үйлчлүүлсэн 152.734 иргэний 45.3 хувь нь хувийн эмнэлгээр үзүүлсэн.

Дээрх хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд ЭМД-ын Үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 1 дүгээр сарын 28-ны 01 тоот тогтоолоос үүдэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хүндрэл бэрхшээл тулгарч үйл ажиллагаа зогсох эрсдэлд хүрсэн гэж үзсэн учраас Засгийн газарт дараах Асуулга тавьж байна.

undefined