Хамран сургах тойрог тогтооход бүх талын оролцоог хангана
2022.06.21

Хамран сургах тойрог тогтооход бүх талын оролцоог хангана

Нийслэлийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хамран сургах тойргийг тогтоох аргачлалыг төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд бүх талын оролцоог ханган төлөвлөдөг байхаар аргачлалыг шинэчилсэн.

Энэ хүрээнд ачаалал өндөртэй 38 хорооны хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоох уулзалт хэлэлцүүлэг өнөөдрөөс эхэлж байна. Хуваарийн дагуу ажлын хэсэг хороо тус бүрд ажиллах юм.