2022.07.05

С.Эрдэнэбат: Барилгын талбайн аюулгүй байдалд улсын хэмжээнд үзлэг, шалгалт хийх шаардлагатай