Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Хөх хөтөл, Согоог багууд өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээнд холбогдлоо
2022.08.04

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Хөх хөтөл, Согоог багууд өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээнд холбогдлоо

УИХ-ын гишүүн Б.Бейсений санаачлага, дэмжлэгээр Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Хөх хөтөл, Согоог багуудыг өндөр хурдны шилэн кабельд холбох ажлын хүрээнд тус багуудад 4G сүлжээг шинээр нэвтрүүллээ.

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бейсен

4G сүлжээнд холбогдсоноор өндөр хурдаар интернэтийн үйлчилгээг авах боломж бүрдэж, иргэд аюулгүй орчинд амьдрах, малчдыг мэдээллээр хангах, төрийн үйлчилгээг орон зайн тэгш бус байдлаас үл хамааран авах боломжоор хангах чухал ач холбогдолтой болж байна.