Баянгол зочид буудлын хойд хэсгийн явган хүний замыг шинэчилж байна
2022.08.08

Баянгол зочид буудлын хойд хэсгийн явган хүний замыг шинэчилж байна

Баянгол зочид буудлын автобусны буудлын хойд хэсгийн явган хүний замыг стандартад нийцүүлэн засаж, явган хүн саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.