Үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн 2-р ээлжийн ажил дууслаа
2022.08.04

Үерийн хамгаалалтын далан, сувгийн 2-р ээлжийн ажил дууслаа

Иргэд айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг үер усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд үерийн хамгаалалтын далан, ус зайлуулах сувгийн ажлуудыг гүйцэтгэж  байна.

Энэ хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар хороо Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлжийн далангийн барилга байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэж дуусжээ.

Тус төсөл арга хэмжээ нь 2011 оноос хойш үе шаттайгаар хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд нийт дөрвөн ээлжийн гүйцэтгэлээр 11.8 км-ын урттай үерийн далан, ус зайлуулах суваг тавигдахаас өнөөдрийн байдлаар 7км орчим далан, сувгийг бариад байна.

Сонгинохайрхан болон Баянгол дүүргүүдийг хамрах ус зайлуулах сувгийн энэхүү ажлыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар захиалагчийн техникийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа юм.