"Багш бүрд компьютер" хөтөлбөрт Орхон аймаг нэгдлээ
2022.08.18

"Багш бүрд компьютер" хөтөлбөрт Орхон аймаг нэгдлээ

Энэ хичээлийн жилд Орхон аймаг Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1135 багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын 425 багшийг 100 хувь компьютер, таблетаар хангахаар боллоо.