2022.09.22

Нүүрсний экспорт сэргэж цар тахлын өмнөх үе шиг "Хэвийн байдалд" ойртжээ