2022.09.22

Х.Ганхуяг: Том төслүүдээ хөдөлгөхийн тулд тээвэр, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр бий болгох шаардлагатай байна