"Охидын" гэх тусгайлсан үзлэг байх ёсгүй
2022.10.11

"Охидын" гэх тусгайлсан үзлэг байх ёсгүй

Өнөөдөр олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр. "Охидын" гэх тусгайлсан үзлэгийг боловсролын орчинд зохион байгуулах ёсгүй гэдгийг албан ёсоор зарлаж байна.

Өсвөр насны охид хөвгүүд эрүүл мэндийн байгууллагаар дамжуулан, өөрөө хүссэн үедээ САЙН ДУРААРАА эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, анхан шатны тусламж үйлчилгээ авдаг байх ээлтэй орчныг бүрдүүлнэ.