Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой томоохон үйлдвэрүүдтэй танилцав
2022.10.11

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой томоохон үйлдвэрүүдтэй танилцав

УИХ- ын гишүүн Н.Наранбаатар нь УИХ-ын Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны гишүүдийн хамтаар /2022.10.10-11/ өдрүүдэд Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой томоохон үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж байна.