21 аймаг, есөн дүүргийн хүний эрх хамгаалагчдыг чадавхжуулав
2022.11.22

21 аймаг, есөн дүүргийн хүний эрх хамгаалагчдыг чадавхжуулав

"Хүний эрх хамгаалагчдыг чадавхижуулах хуульч, өмгөөлөгчдийн сургалт"-ыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Хууль Зүйн Туслалцааны Төв, Монголын Эмнести Интернэшнл байгууллагууд хамтран зохион байгууллаа.

Сургалтад 21 аймаг, 9 дүүргээс 30 өмгөөлөгч оролцож, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүллээ.