Хүний Эрхэд Ээлтэй Сургуулиудын төслийн уралдаан зарлагдлаа
2022.11.22

Хүний Эрхэд Ээлтэй Сургуулиудын төслийн уралдаан зарлагдлаа

Олон улсын Хүний эрхийн өдрийг угтсан Хүний Эрхэд Ээлтэй Сургуулиудын төслийн уралдаан зарлагдлаа.

Уралдааны хамрах хүрээ:

 • Монголын Эмнести Интернэшнлийн Хүний Эрхэд Ээлтэй Сургууль хөтөлбөрийн сургуулиуд

Зорилго:

 • Сургуулийн орчинд Хүний эрхийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх, дэмжих.
 • Сурагчдын идэвх оролцоог хангах замаар "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх"-д чиглэсэн сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжих.

Сэдэв:

 • Уур амьсгалын өөрчлөлт
 • Үе тэнгийн шоглох, дээрэлхэх, дарамтлах асуудал
 • Төсөл хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 11-р сарын 25-ныг дуустал
 • Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа: 2022 оны 12-р сарын 1-9 хооронд

Төслийн саналд тавигдах шаардлага:

 • Хүний эрхийг хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой бүх төрлийн үйл ажиллагаа.
 • Төслийн удирдагч нь багш байна.
 • Үйл ажиллагааг багш, сурагч, эцэг эх хамтран зохион байгуулах, оролцох.
 • Төслийн нэр, зорилго, хэрэгцээ шаардлага болон хийх ажил, төсөв, гарах үр дүн бүхий 2-4 нүүр төслийн санал ирүүлэх.
 • Төслийн саналыг цахим /munkhjargal.p@amnesty.mn/, эсвэл цаасан хувилбараар ирүүлнэ.
 • Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 7000-4705, 7000-4708