Азийн физикийн 23 дахь удаагийн Олимпиад Монгол улсад болно
2023.01.09

Азийн физикийн 23 дахь удаагийн Олимпиад Монгол улсад болно

Азийн физикийн олимпиадыг анх 2000 онд санаачилж, Индонез улс зохион байгуулж байсан. 23 дахь удаагийн олимпиад манай улсад зохион байгуулагдана.

Манай Улсад зохион байгуулагдах 23 дахь удаагийн олимпиад 5 дугаар сарын 22-30-ны өдрүүдэд болно. Азийн 30 гаруй улсын 240 орчим сурагч, 60 гаруй чиглүүлэгч багш энэ удаагийн олимпиадад оролцоно.

Өнөөдөр Азийн физикийн олимпиадын шилжин явах тугийг зохион байгуулагч орны төлөөлөл хүлээн авлаа.

Тус олимпиадыг эх орондоо зохион байгуулснаар Физикийн боловсролын чанарыг үнэлэх, түвшинг тогтоох, Физикт авьяастай, ирээдүйтэй хүүхэд залуусыг дэмжих, мэргэжлийн түвшинд ахих боломж олгох зэрэг олон давуу тал бий болно.

Азийн Физикийн олимпиадыг зохион байгуулснаар Физикийн шинжлэх ухааныг сурталчлан таниулах, Азийн улсуудын физикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түвшин, сурагчдын мэдлэг, чадварын баримжаа гарна.

Монголын физикийн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Монголын физикийн шинжлэх ухааныг сонирхон судлагчдыг дэмжих, олон улсын хэмжээнд өрсөлдүүлэх боломжийг нээх юм.