Дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа
2023.01.16

Дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Нийслэл Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч  Ү.Оюунзул, Б.Сүхбаатар, Д.Энхбаяр нар Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж албан хаагч нартай уулзан тулгамждаж байгаа асуудлуудын талаар ярилцлаа.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn