2023.02.07

Архангай аймгийн өвөлжилтийн байдалтай танилцаж ажиллалаа

Архангай нь 5.5 сая малтай бөгөөд нийт бэлчээрийн 78 хувь нь даац хэтэрсэн судалгаа дүгнэлт гарсан.

Өвөлжилтийн хувьд битүү цагаан цасан зуд байхгүй, харин туурайн зуд л нүүрлэсэн гэж хэлж болно. Тиймээс зун нь жаахан бороо хур татуу орсон тул өвөлжилт хүндрэх нөхцөл байдал үүсжээ. УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэнгийн хамт аймгийн онцгой байдлын штабыг хуралдуулж, нөхцөл байдлыг дүгнэн ярилцлаа.

Улсын нөөцөөс 300 тн тэжээлийг 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр малчдад олгосон ба нэмж 50 тн тэжээлийг илүү зудархаг байгаа Төвшрүүлэх, Цэнхэр сумдад буцалтгүй дэмжлэгээр олгохоор шийдвэрлэв.

Мөн Яам болон НҮБ -ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллагын хамтарсан тусламж 2023 он арга хэмжээний хүрээнд 540 өрхөд тус бүр 300000 төгрөг, 17 суманд 17 сая төгрөг болон аймгийн ХААГ-т 10 сая төгрөгийн шатахууны дэмжлэг олгож, өвөлжилтийг давахад нь нэмэрлэлээ.

Ер нь гамшгаас хамгаалах хуулиар аймаг, сумд өвс тэжээлээ бэлтгэн аюулгүйн нөөцөө бүрдүүлэх үүрэгтэй боловч хангалтгүй байлаа.
Албаны хүмүүс болон уулзсан малчид цаснаас гадна -40 градус давсан цочир хүйтэнг олон жил үзээгүйгээ санагалзан ярьцгаана.