ФОТО: Хүүхэд, залуучууд аюулгүй, тэднийг дэмждэг цахим платформыг хүсэж байна!
2023.02.08

ФОТО: Хүүхэд, залуучууд аюулгүй, тэднийг дэмждэг цахим платформыг хүсэж байна!

Хүүхэд, залуучууд аюулгүй, тэднийг дэмждэг цахим платформыг хүсэж байна. Гагцхүү тэд бидэнд юу хэлсэн бол...