"METHODOLOGY & PEDAGOGY TRAINING” дунд хугацааны хөтөлбөр хөтөлбөр эхэллээ
2023.02.14

"METHODOLOGY & PEDAGOGY TRAINING” дунд хугацааны хөтөлбөр хөтөлбөр эхэллээ

Англи хэлний багш нарын ур чадварыг сайжруулж, заах арга зүйг хөгжүүлэх "MPT" хөтөлбөр нь 3 сарын хугацаатай үргэлжилнэ. Сургалтад хамрагдаж, сургагч багшаар бэлтгэгдэх 30 багш 7 хоногт 3 удаа /ажлын 2 өдөр болон хагас сайн өдөр/ үдээс хойш Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль дээр танхимын сургалтад хамрагдана.

Бритиш сургуулийн Англи хэлний тэнхимийн гадаад багш нар "МРТ" хөтөлбөрийн сургалтыг удирдан явуулна. Сургалт нь багш нарын практик ур чадвар, заах арга зүйг сайжруулах, англи хэлний академик мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж Англи хэлний үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх баг үнэлж байна.

Энэхүү сургагч багшийн сургалтад Pearson, Pinnacle, Excel зэрэг хөтөлбөрүүдэд хамрагдаагүй багш нараас сонгосон.

Багш нарын ажлын цагт зохицуулалт хийж боломж олгосон сургуулиудад талархал илэрхийлье. Тасралтгүй хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй чадварлаг 30 багшдаа амжилт хүсье.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 372 дугаар тогтоол, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны А/145 дугаар тушаалаар батлагдсан "Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээ" (2022-205)-ний төлөвлөгөө ийнхүү хэрэгжсээр байна.