Хуурамч дипломын хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох блокчэйн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ
2023.01.06

Хуурамч дипломын хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох блокчэйн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ

Хуурамч диплом, оюуны өмчийн хулгай гардаг цоорхойг бөглөж, цаашид хуурамчаар диплом олгодог хууль бус үйл ажиллагааг эцэслэх Блокчэйн үйлчилгээ нэвтрэхэд бэлэн боллоо.

Боловсролын ерөнхий газар, Боловсролын мэдээллийн технологийн төв, Корэкс ХХК хамтран их, дээд сургуулиудын дипломыг блокчэйнээр дамжуулан бүртгэх үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн ажил дууссан.

Эхний туршилтыг Монгол Улсын Их сургуулийг түшиглэн зохион байгуулсан бөгөөд тус сургуулийн 2022 оны төгсөлтийн 2300 орчим оюутны боловсролын баримт бичгийг блокчэйнээр бүртгээд байна.

Өнөөдрийн байдлаар Блокчэйн үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр СЭЗИС гэрээ байгуулсан бол 13 сургууль уулзалт хийж хүсэлтээ ирүүлээд байна. Энэ жил их дээд сургууль төгсөх 10 сургуулийн 5400 оюутны дипломыг блокчэйнээр бүртгэх бэлтгэл ажлыг хангаад байна.