2023.02.27

Цэцэрлэг сумын малчин Алтан хурганы эзэн боллоо