2023.03.06

"ЖОРЛОН" үндэсний хөдөлгөөнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам эхлүүлнэ

Улсын хэмжээнд стандарт бус 513 нүхэн жорлонг буулгаад байна. Тухайлбал,

  • Архангай аймгийн Өгий нуурт хэрэгжсэн "Өгий нуурыг бохирдол, ширгэлтээс хамгаалах" төслийн үр дүн хангалтгүй байна.
  • Нүхэн жорлонгуудыг цэгцлээгүй нь ажлаа хийдэггүй, төлөвлөлтгүй, хариуцлагагүй байдалтай холбоотой. Төрийн дунд шатанд ажлаа хийхийг зарим албан тушаалтнуудад санууллаа.

Мөн "WelcometoMongolia" аяны хүрээнд "ЖОРЛОН" үндэсний хөдөлгөөнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам эхлүүлнэ.