Иргэдийг ухамсаржуулах, соёлжуулах, нийгэмшүүлэх нэн шаардлагатай байна
2023.03.14

Иргэдийг ухамсаржуулах, соёлжуулах, нийгэмшүүлэх нэн шаардлагатай байна

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2023 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн 02-р албан даалгаврын хүрээнд Хархорин сумын отоглох цэгийн малын сэг зэм болон хог хаягдлыг цэвэрлэж, 2 тонн хог хаягдлыг хогийн нэгдсэн цэгт буулгалаа.

Малын сэг зэм, хог хаягдлаа жалга, гуу, зам дагуу, зориулалтын бус газар хаяхгүй байхыг иргэдэд анхааруулж байна.