Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх асуудлаар санал солилцлоо
2023.03.24

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх асуудлаар санал солилцлоо

МҮЭ-ийн холбооны Ерөнхийлөгч С. Эрдэнэбат, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Дэд сайд С.Зулпхартай цаг үеийн асуудлаар уулзлаа.

Уг уулзалтаар

  • Цалин хөлсний өөрчлөлтүүд, төсвийн хүрээний мэдэгдэл
  • Улсын 3 талт хэлэлцээр дүгнэж шинэчлэн байгуулах
  • Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх
  • ХАБЭА сарын аяны бэлтгэл хийх ажлууд
  • Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөл, 77-р тушаал зэрэг тулгамдсан асуудлын талаар санал солилцсон юм.