“Хариуцлагатай сонгогч” хөтөлбөрийн оролцогчийн сургалт болоо
2023.04.19

“Хариуцлагатай сонгогч” хөтөлбөрийн оролцогчийн сургалт болоо

Тус сургалтыг Дорнод аймагт 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 16-17-нд зохион байгууллаа.

Сонгуулийн үндсэн ойлголт, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, оролцоо, ач холбогдлыг таньж, сонгуулийн хууль тогтоомж, нэр дэвшигч, нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийх зэрэг чадварт суралцсан оюутан залуус, сурагчдын төлөөлөл 27 залуу сонгогчид гэрчилгээ олголоо.