2023.05.15

Түймэрт өртөж хохирсон 25 өрхөд гэр олгов

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Энгэр шанд багийн "Хавирга гоожуурын худаг” гэдэг газар энэ сарын 1-нд хээрийн түймэр гарсан билээ.

Түймэр нийт Чойбалсан сум, Гурванзагал, Чулуунхороот сумыг хамарсан. Түймрийг унтаараахад 193 хүн, 27 автомашинтай ажиллажээ. Түймэрт 25 малчин өрхийн 16 орчим гэр, сууц, 20 хашаа хороо, 1000 орчим мал өртсөн.