Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны дүрэм батлах тухай тогтоолын төслийг хэлэлцлээ
2023.07.05

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны дүрэм батлах тухай тогтоолын төслийг хэлэлцлээ

Улсын Их Хурлын Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны (2023.07.04) хуралдаанаар Байнгын хорооны дарга Б.Баттөмөр гишүүдийн ирц болон хэлэлцэх асуудлын дарааллыг танилцуулсны дараа Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиг үүрэг бүхий “Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны”- дүрэм батлах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцэв.

Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Баделхан, төрийн өмчит компаниудын албан хаагчдад энэ дүрэм үйлчлэх эсэх, Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ, хөгжил дэвшилд хүрсэн улс орнуудын харьцуулсан судалгаа хийсэн эсэх, ёс зүйн зөрчилд орохоос урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ямар хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар асуулт асууж, хариулт авав.Улсын Их Хурлын гишүүдийн асуултад Удирдлагын академийн багш, доктор А.Алтанзул, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдах албан тушаалтнууд Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хуулийн үйлчлэлд хамаарна.

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдах ажилтнууд нь харьяалах дээд томилдог албан тушаалтан буюу Засгийн газрын бүрэн эрхийн хүрээнд Засгийн газрын дэд хорооны үйл ажиллагааны хүрээнд хамаарна гэсэн бол Удирдлагын академийн захирал, доктор Д.Сүрэнчимэг, Засгийн газар болон Төрийн албаны зөвлөлийн захиалгаар Удирдлагын академи нь ёс зүй, ёс суртахуунтай холбоотой бусад улс орнуудын нөхцөл байдлыг судалсан. Одоогоор 37 судалгааны ажил хийгээд байна. Энэхүү судалгааны ажлуудын хүрээнд ёс зүй, ёс суртахуун, төрийн албан хаагчийн үнэт зүйлтэй холбоотой асуудлуудыг судалсан. Энэхүү судалгааны үр дүнг хуулийн төслийг боловсруулахад ашиглаж ажилласан. Хамгийн сүүлд хуулийн төсөлтэй зэрэгцэн хийж байгаа нэг томоохон урт хугацааны судалгааны ажил бол Монгол төрийн уламжлал, үнэт зүйлийн талаарх судалгаа юм.

Энэхүү судалгаа 2021 оноос хойш хийгдэж байна. Монгол Улсын урт хугацааны "Алсын хараа-2050" хөгжлийн бодлогыг 2023 онд нийт 42 мянган төрийн албан хаагчдад танилцуулах сургалтыг зохион байгууллаа. Энэ сургалтын хүрээнд төрийн албан хаагчдын үнэт зүйлийн эрэмбэ ямар байдалтай байна вэ гэдэг дээр судалж байгаа хэмээн хариуллаа.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиг үүрэг бүхий “Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны”- дүрэм батлах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг батлая гэсэн томьёоллоор санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 66.7 хувь нь дэмжин батлав.

Дараа нь Ёс зүйн хорооны орон тооны бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцэв.

Ёс зүйн хорооны орон тооны бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журмын төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Энхболд, Ёс зүйн хорооны орон тооны бус гишүүнд тавигдах шаардлагын талаар тодруулж, хариулт авав.

Хуралдаанаар, Ёс зүйн хорооны орон тооны бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг батлая гэсэн томьёоллоор санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 66.7 хувь нь дэмжин батлав.

Үргэлжлүүлэн Ёс зүйн хорооны орон тооны бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцэв. Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан асуулт асуух, үг хэлэх гишүүн байгаагүй тул Ёс зүйн хорооны орон тооны бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төслийг батлая гэсэн томьёоллоор санал хураахад, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 66.7 хувиар дэмжив.