БОАЖЯ орон нутгийн удирдлагуудтай "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулав
2024.02.05

БОАЖЯ орон нутгийн удирдлагуудтай "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулав

Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь аймаг, орон нутгийн удирдлагуудтай 2024 оны "Хамтран ажиллах гэрээ"-г байгууллаа.

Энэхүү гэрээгээр Монгол Улсын Засгийн газар мөрийн хөтөлбөрт тусгасан хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөнүүд, тэр дундаа ногоон хөгжлийн сэргэлт, аялал жуулчлал, нөхөн сэргээлт, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг яамны зүгээс баталгаажуулж буй юм.