Санамж бичгийн хэрэгжилт албан ёсоор эхлэж байна
2024.02.16

Санамж бичгийн хэрэгжилт албан ёсоор эхлэж байна

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн АНЭУлсад 2023 оны 11-р сарын 28,29,30-нд айлчлах үеэр 2 улсын Засгийн газар хооронд засаглалын хөгжил, шинэчлэлийн туршлага солилцох, төрийн албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэхээр тохиролцож Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг тус улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэхийн сайд Мухаммад Абдулла Аль-Гергавитай санамж бичигт гарын үсэг зурсан билээ.

Засгийн газруудын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр тус санамж бичгийн хэрэгжилт албан ёсоор эхлэж буйг Засгийн газрын хэрэг эрхлэхийн сайд Абдулла Аль-Гергавигийн хамт зарлалаа.