СЕХ сонгуулийн хэсэг байгуулах талаар хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл хүргүүлэн ажиллаж байна
2024.02.22

СЕХ сонгуулийн хэсэг байгуулах талаар хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл хүргүүлэн ажиллаж байна

Сонгогчдын санал авч, тоолох зорилгоор сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал сонгуулийн хэсэг /цаашид "хэсэг" гэх/-ийг ээлжит сонгуулийн жилийн 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө байгуулж, хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэг: Сонгуулийн ерөнхий хороо нь Монгол Улсын Их хурлын ээлжит сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 21 аймаг, 9 дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргын тамгын газарт сонгуулийн хэсэг байгуулахдаа хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл хүргүүлэн ажиллаж байна.

Сэтгүүлч

Сэтгүүлч Ц.Соёлмаа soyolmaa@vip76.mn