2024.05.13

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗАРТ ГАЗАР ОЛГОЖ ИРСЭН ТҮҮХ БА ТЭГШ БУС БАЙДЛЫГ ХЭЛЬЕ

СИСТЕМИЙН АВЛИГА, ТЭГШ БУС БАЙДАЛ ҮҮССЭН СУУРЬ ШАЛТГААНУУД БОЛ ӨМЧ ХУВЬЧЛАЛ, ГАЗРЫН НАЙМАА, АШИГТ МАЛТМАЛЫН ЛИЦЕНЗЭЭС УЛБААТАЙ.