АВТОМАШИНЫ НҮҮРСЭН ЯНДАНГИЙН ХУЛГАЙГ ХУУЛИАР ТАСЛАН ЗОГСООЛОО
2024.04.30

АВТОМАШИНЫ НҮҮРСЭН ЯНДАНГИЙН ХУЛГАЙГ ХУУЛИАР ТАСЛАН ЗОГСООЛОО

Сайн чанарын нүүрсэн янданг хулгайлж хил гарган борлуулдаг хууль бус үйлдлийг таслан зогсоолоо. Ингэснээр агаарын бохирдол, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулж, бусдын эд хөрөнгөд халдах зүй бус үйлдлийг хуулиар хязгаарлах юм.