Дорноговь аймгийн боловсролын байгууллагын хүртээмж 98%-д хүрлээ
2024.05.09

Дорноговь аймгийн боловсролын байгууллагын хүртээмж 98%-д хүрлээ

Аймгийн боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтын орчныг сайжруулах, сурагчид эрүүл, таатай орчинд сурах нөхцлийг хангах, тэр дундаа алслагдсан сумд, дүүрэгт сургууль байгуулахад анхаарч байна.

Сайншанд сумын VI багт шинээр нээгдсэн (2023.02.10) ерөнхий боловсролын 640 хүүхдийн сургууль мэргэжлийн боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан бөгөөд орчин үеийн стандартад нийцсэн хичээл, сургалтын танхим, тусгай хэрэгцээт хүүхдэд зориулсан шат, багш, хүүхэд хөгжлийн төв, мэдээллийн танхим, хичээлээс гадуурх сонгон, дугуйлан, секц, давтлага зохион байгуулах тохилог өрөө танхимтай, зургаан настай хүүхдүүдэд зориулсан өдөр өнжүүлэх танхимыг бүрдүүлснээрээ онцлог.

Сайншанд суманд ерөнхий боловсролын II сургуулийн өргөтгөл 320 хүүхдийн Бага сургууль ашиглалтад (2023.11.11) орж хичээл, сургалтын танхим, урлаг, спортын заал, мэдээллийн танхим, багш хөгжлийн танхим, хүүхэд хөгжил, хамгааллын өрөө, номын сан, гал тогоо зэрэг нийт 32 өөрөө танхимтай ба 20 бүлгийн 731 суралцагч хичээллэж, хичээлээс гадуурх дугуйлан, секц, давтлага, хүүхэд хөгжүүлэх, хамгаалах сургалтын үйл ажиллагаа явуулах өрөө танхимаар бүрэн хангагдав.

Хүн амын төвлөрөлтэй холбогдуулан Замын-Үүд суманд 960 хүүхдийн ахлах сургуулийн барилга эхэлж байгаа бөгөөд 2024 онд ашиглалтад орно. Тус сургуулийг орон нутгийн төсвийн 13.5 тэрбум төгрөгөөр байгуулж байна. Нийт 20 анги, 4 кабинет, 6 лаборатори, 5 дугуйлан, өдөр өнжүүлэх, спорт заал, соёлын танхимаас бүрдэнэ.

Улсын төсвийн 7.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Хатанбулаг суманд 320 хүүхдийн багтаамжтай сургуулийг тус тус шинээр барьж ашиглалтад орууллаа.

Дээрх бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэнээр аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо 22 болж ерөнхий боловсролын сургуулийн хүчин чадлыг 1280, нэг ээлжээр хичээллэдэг сургуулийн тоо 4.5 хувиар тус тус нэмэгдэж улмаар сургуулийн хүртээмж улсын дунджаас 9.4%-иар өндөр үзүүлэлттэй байна.