"Хүүхэд таныг хамгаалья" өдөрлөг боллоо
2024.06.02

"Хүүхэд таныг хамгаалья" өдөрлөг боллоо

Олон улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан "Хүүхэд таныг хамгаалья" өдөрлөгийг Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн харьяа байгууллагууд хамтран зохион байгууллаа.

Сүүлийн жилүүдэд цахим төрлийн гэмт хэрэгт хүүхдүүд өртөх нь нэмэгдэж байна. Иймд энэ удаагийн өдөрлөгийг мэдээлэл технологийн чиглэл, харилцаа холбооны салбартай хамтран зохион байгуулж байгаагаараа онцлог болж байна.

Гэмт хэрэг зөрчилд өртөхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалахад чиглэсэн бодлогын хүрээнд Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл бүх салбарт хамтарч ажилладаг. Хүүхдүүдээ гэмт хэрэг зөрчлөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд хүн бүрийн оролцоо чухал.