Соёлын тухай хууль

Шинэчилсэн найруулга (Шинэчилсэн найруулга)
Өргөн барьсан: 2019-08-13

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ё.Баатарбилэг Монгол улсын их хурлын гишүүн, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын сайд

Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барилаа

Улсын Их Хурлын гишүүн, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.Баатарбилэг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжсэн Соёлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 

2019.08.16