Тамхины хяналтын тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт
Өргөн барьсан: 2019-10-17

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ч.Улаан Монгол улсын их хурлын гишүүн (2016-2020), Хүнс хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн Сайд

Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулжээ

Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Ази, Номх

2019.10.17