Тамхины хяналтын тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (“500 метрийн дотор”)
Өргөн барьсан: 2014-06-20

Буцаасан, хүчингүй болсон

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
О.Баасанхүү Монгол улсын их хурлын гишүүн

УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүү хоёр хуулийн төсөл өргөн барив

Улсын Их Хурлын гишүүн О.Баасанхүү Эрүүл мэндийн тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн т

2014.06.20