Тамхины хяналтын тухай хууль

Нэмэлт өөрчлөлт (Хүн ам, ялангуяа хүүхэд, өсвөр үеийнхний дунд тамхины хэрэглээ багасах, тамхины утаанд өртөхөөс сэргийлэх боломж бүрдэнэ)
Өргөн барьсан: 2018-01-16

Хэлэлцэж эхлээгүй

Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Б.Баттөмөр Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Тамхины сурталчилгаа, худалдан борлуулах үйл ажиллагаанд нарийн зохицуулалт орно

Дотоод орчныг 100% тамхигүй болгох уриалгыг НҮБ гаргаснаас хойш тамхины хяналтын хуулийг илүү сайжруулах зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаа юм. 2005 онд манай улс тамхины хяналтын хуулийг баталж 2012

2018.01.18   Экспертийн байр суурь
Б.Баттөмөр Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэв

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод  (2018.01.16) Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр өргөн мэдүүллээ. Тамхины хян

2018.01.17