Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах, хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай

Тогтоолын төсөл ( 6 аймгийн 13 сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах газар)
Өргөн барьсан: 2019-11-11

Хэлэлцэж байгаа

Оролцогч 0
УИХ Байр суурь