Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

Тогтоолын төсөл (“Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах журам)
Өргөн барьсан: 2022-01-05
Журам батлах тухай тогтоолын төслийг өргөн барилаа

Байр суурь

Д.Сарангэрэл: Нийслэлийн хороодод эрх мэдэл, санхүүжилтийн боломж байдаггүй

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2022.04.21/ хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-тай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорил

2022.04.21

Б.Энх-Амгалан: Нэгжийн хуулиар орон нутгийг бие даасан байдлыг бий болгох заалтыг эргэж харах нь зүйтэй

УИХ-ын ээлжит чуулганы /2022,04,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай бусад хууль тогтоомжийг

2022.04.15

Ц.Сэргэлэн: Улсын хилийн зурвасыг хэзээ тогтоох вэ

УИХ-ын ээлжит чуулганы /2022,04,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай бусад хууль тогтоомжийг

2022.04.15

С.Бямбацогт: Энэ хуульд Үндсэн хуулийн үзэл, баримтлал алдагдсан байна

УИХ-ын ээлжит чуулганы /2022,04,18/-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгатай бусад хууль тогтоомжийг

2022.04.15

Ж.Батжаргал: Хорооны дарга нь зөвлөлийнхөө гишүүн нь болсноор зөв бүтэцтэй болно

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2022.01.18/ хуралдаанаар “Журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүд асуулт

2022.01.18

Ц.Туваан: Багцалсан санал дунд улс төржих нөхцөл үүсэх санал байсан тул салгасан

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн /2022.01.18/ хуралдаанаар “Журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан УИХ-ын гишүүд асуулт

2022.01.18

Б.Баярсайхан: Зөвлөл байгуулагдсанаар ямар үр дүн гарах вэ?

УИХ-ын чуулганы /2022.01.18/-ны өдрийн хуралдаанаар “Журам батлах тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлэлцлээ. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан гиш

2022.01.18

Ё.Баатарбилэг: Журмуудын төслийг Намрын чуулган завсарлахаас өмнө батлах хэрэгтэй.

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2022.01.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловс

2022.01.14

Ц.Туваан: Газрын асуудал энэ журамд ямар зохицуулалтаар орж байгаа вэ

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2022.01.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловс

2022.01.14

С.Чинзориг: Төлөөллийн байгууллагын орон тооны бус ажиллагсдыг сонгогчдын саналаар эгүүлэн татах нь зөв үү?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2022.01.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловс

2022.01.14

Б.Энхбаяр: Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль өмчийн асуудлаа тодорхой болгосноор хэрэгжинэ

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2022.01.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулс

2022.01.14

Б.Баярсайхан: Хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан орон нутгийн удирдлагуудад сургалт хийх үү?

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2022.01.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловс

2022.01.14

Н.Наранбаатар: Ямар субьект багийн нийтийн хурлыг зарлах вэ

УИХ-ын чуулганы өнөөдрийн \2022.01.14\ нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай бусад хууль тогтоомжийг нийцүүлэх зорилгоор боловсруулс

2022.01.14