Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2022-05-04
Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төслийг өргөн барилаа

Байр суурь

Ц.Даваасүрэн: Компаниудын "ТУЗ"-ийн сонгон шалгаруулалт шударга явж чадах уу

УИХ-ын чуулганы /2022.06.10/-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас 2022.05.04/-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулий

2022.06.10

Ж.Сүхбаатар: Төр өмчөө мэдэхгүй байна

УИХ-ын чуулганы /2022.06.10/-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас 2022.05.04/-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулий

2022.06.10

Т.Энхтүвшин: Компанийн "ТУЗ" заавал 9 гишүүнтэй байх шаардлага юу вэ

УИХ-ын чуулганы /2022.06.10/-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас 2022.05.04/-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулий

2022.06.10

Н.Наранбаатар: Орон нутгийн өмчит компаниудыг ямар үндэслэл, шалгуураар үүсгэн байгуулах вэ

УИХ-ын чуулганы /2022.06.10/-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас 2022.05.04/-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулий

2022.06.10

Б.Энхбаяр: Үндсэн хуулийн 6.2 дахь заалтыг өөрчлөх ёстой

УИХ-ын чуулганы /2022.06.10/-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас 2022.05.04/-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулий

2022.06.10

С.Бямбацогт: Төрийн өмчит компаниудын зээл улсын өрийн хэдэн хувийг эзэлж байна вэ

УИХ-ын чуулганы /2022.06.10/-ны өдрийн хуралдаанаар Засгийн газраас 2022.05.04/-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулий

2022.06.10

Бусад