Дотоодын цэргийн тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах)
Өргөн барьсан: 2022-11-30
Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна

Байр суурь

Т.Энхтүвшин: Онц чухал обьектуудын жагсаалт хэзээ батлагдах вэ?

УИХ-ын чуулганы /2022,12,22/-ны өдрийн хуралдаанаар Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. 

2022.12.22

Н.Наранбаатар: Орон нутгийн өмчийг хамгаалах ажилтнууд хүрэлцээтэй байж, цалин, нийгмийн асуудал нь шийдэгдэх үү?

УИХ-ын чуулганы /2022,12,22/-ны өдрийн хуралдаанаар Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. 

2022.12.22

Н.Энхболд: Албан үүргээ гүйцэтгэж яваа албан тушаалтан шаардлагатай тохиолдолд шийдвэр гаргаж баривчилгаа явуулах боломжтой юу?

УИХ-ын чуулганы /2022,12,22/-ны өдрийн хуралдаанаар Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. 

2022.12.22