Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хууль

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2014-05-30

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга

Малчдын нийгмийн даатгалд хамрагдах хүрээ тэлнэ

УИХ-ын өнөөдрийн чуулганаар УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол нарын нэр бүхий 17 гишүүн санаачлан боловсруулж энэ оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөр

2014.12.05   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга

Малчдын захиалгаар хийгдсэн хуулийн төсөл дэмжигдлээ

Өнөөдөр Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол бүлгийнхээ 25 гишүүн, бусад нам эвслээс сонгогдсон зарим гишүүдтэй хамтран малчдын тэтг

2014.10.28   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Д.Оюунхорол Монгол улсын их хурлын гишүүн, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга, НББСШУ-ын байнгын хорооны дарга

Малчдад дэмжлэг хэрэгтэй гэнэ

УИХ-ын гишүүн Д.Оюунхорол, Л.Энх-Амгалан нарын гишүүд мал аж ахуй эрхлэгч, малчдын амьдралыг дэмжих зорилгоор Малчны тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн төслийг санаачлан боло

2014.02.18