Нийслэлийн гэр хорооллыг дэд бүтэцжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн арга хэмжээний тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2012-07-20

Хэлэлцэж байгаа 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь
Д.Ганхуяг Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хуулийн төслийг өргөн барилаа

УИХ-ын дарга З.Энхболдод УИХ-ын гишүүн Д.Ганхуяг, Л.Болд, Г.Баярсайхан нар Нийслэлийн гэр хорооллыг дэд бүтэцжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн арга хэмжээний тухай хуулийн төслийг өргөн барив. Өнөөдөр М

2012.07.26   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан