Хөрөнгийн албан татварын тухай

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2014-12-30

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
УИХ Байр суурь
Ж.Эрдэнэбат Монгол улсын их хурлын гишүүн

Гурваас дээш орон сууцтай бол хөрөнгийн татвар авна

Хуулийн нэр: Хөрөнгийн албан татварын тухай Санаачлагч: Засгийн газар Өргөн барьсан он.сар.өдөр: 2014.12.30 Хуулийн бүтэц: 6 бүлэг 22 зүйлтэй      Энэ хуульд зааснаар Монгол

2016.05.27
Г.Баярсайхан Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг орон нутгийн Иргэдийн хурал тогтооно

Улсын Их Хурлын чуулганы өнөөдрийн /2015.01.10.Бямба гараг/ үдээс өмнөх нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газраас өнгөрсөн сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөрөнгийн албан татварын тухай бол

2015.01.10   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан
Ц.Баярсайхан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга

Ц.Баярсайхан: ААН, Иргэдэд татвараа төлж эхлэх тодорхой хугацааны бэлтгэл хэрэгтэй

Улсын Их Хурлын чуулганы өнөөдрийн /2015.01.10.Бямба гараг/ үдээс өмнөх нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газраас өнгөрсөн сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хөрөнгийн албан татварын тухай бол

2015.01.10   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан