Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Шинэчилсэн найруулга
Өргөн барьсан: 2013-01-17

Буцаасан, хүчингүй болсон 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Ө.Энхтүвшин Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монгол улсын Шадар сайд

Газар өмчлүүлэх тухай хуулийн төслийг дахин хэлэлцэнэ

Төсөлд парламент дахь нам эвслийн бүлэг чуулганы хуралдаанд найм болон түүнээс дээш удаа ирцээ 50-аас дээш хувиар бүрдүүлж чадахгүй тохиолдолд намын бүлгийг нь татан буулгах хуулийн төсөл юм.  Ху

2013.01.28   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан