Захиргааны ерөнхий хууль

Бие даасан хууль
Өргөн барьсан: 2015-02-06

Батлагдсан 100%

УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлэгт орсон
УИХ Байр суурь
С.Бямбацогт Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга, Монгол улсын их хурлын гишүүн

Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хууль дэмжигдлээ

Монголд өнөөдрийг хүртэл төрийн захиргааны үйл ажиллагааг зохицуулсан салбар хуулиудын хүрээнд нийтлэг асуудлуудыг нэгтгэн зохицуулсан суурь хуулийг батлан гаргаагүй нь захиргааны байгууллагын үй

2015.04.09   АБГББХ-ны хуралдаан