Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк байгуулах)
Өргөн барьсан: 2015-09-14

Батлагдсан 20%

Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт
Оролцогч 1
УИХ Байр суурь
Б.Болор Монгол улсын их хурлын гишүүн (2012-2016)

Сангийн сайд Б.Болор хуулийн төслүүд өргөн барилаа

Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаахүүгийн Энхболдод Улсын Их Хурлын гишүүн, Сангийн сайд Б.Болор Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны тухай болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай ху

2016.08.23   УИХ-ын нэгдсэн хуралдаан